do góry strony

rodzina 500 plus

500 zł na drugie i kolejne dziecko

Informacji udziela Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
77 45 24 563

dla samorządów

opinia

 
Opinia MRPiPS dot. zał. nr 2 do wniosku o świadczenie wychowawcze
zobacz więcej

komunikat

 
Co robić w sytuacji, gdy we wniosku Rodzina 500 plus popełniono błędy
zobacz więcej

informacja

 
Komunikat MRPIPS dotyczący korzystania z CBB...
zobacz więcej

informacja

 
Komunikat MRPIPS procedura postępowania w przypadku niekompletnych e wniosków...
zobacz więcej

informacja

 
Informacja o wyjątkach od pozyskiwania z ZUS, drogą elektroniczną, danych o składce na ubezpieczenie zdrowotne...
zobacz więcej

informacja

 
Informacja o zalecanym trybie postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego...
zobacz więcej

informacja

 
Pismo MRPiPS dot. składania wniosków – właściwość gmin...
zobacz więcej

informacja

 
Pismo dot. przygotowań do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Rodzina 500+)...
zobacz więcej

druki do programu Rodzina 500 plus

 
Już można składać zamówienia na druki do programu Rodzina 500 plus...
zobacz więcej

informacja

 
Dotycząca błędów we wzorach wniosków...
zobacz więcej


Nie trzeba się spieszyć! Masz 3 miesiące na złożenie wniosku!

Opolski Urząd Wojewódzki - Wszystkie Prawa Zastrzeżone